Eerste geslaagde proefrit gereviseerde koppelwagen

Nadat afgelopen weekend de nieuwe slangen gemonteerd waren op de koppelwagen was het vandaag een prima dag voor de eerste proefrit.

De nieuwe luchtslangen gemonteerd op de wagen ; rechts treinleiding, links hoofdreservoir.

Na wat improvisatie omdat de vertikaal-stelling van de automatische koppeling nog ontbreekt werd de 121 aan de haak geslagen en werden er na het nemen van de remproef (alles werkte naar behoren! hoofdreservoir netjes 5.5 bar, remsysteem reageerde prima op de remkraan van de 2205) een paar slagen op spoor 71 gereden.

Koppelen van de koppelwagen met de 121 geslaagd

De nieuwe dempers werken ook perfect en de wagen is nu op een paar kleine puntjes na klaar voor de indienststelling. Op onze Facebook pagina is een filmpje te zien van de laatste slag van de proefrit.

Posted in Algemene zaken | Comments Off on Eerste geslaagde proefrit gereviseerde koppelwagen

Overdracht Plan C rijtuig P7918 / UMR

Op 24 januari is de SHD eigenaar geworden van het voormalige Plan C rijtuig P7918 , beter bekend als de UMR.

Dit rijtuig zal wederom als meetrijtuig ingezet gaan worden in samenwerking met onder andere de TU Delft. De bedoeling is dat het weer in de jaren ’80 uitvoering zal worden gebracht (Meetrijtuig CTO)

Posted in Algemene zaken | Comments Off on Overdracht Plan C rijtuig P7918 / UMR

Uit de werkplaats… deel 2

Het is even geleden dat er een update is verschenen. Dit betekent echter niet dat er achter de schermen niets gebeurd is! Overigens was dat waarschijnlijk al wel duidelijk voor iedereen die ook onze Facebook pagina volgt…

  • Van Plan W rijtuig 455 zijn inmiddels beide zijwanden, alsmede een kopwand, in de blauwe primer gezet. Hiervoor zijn de buisbalgen, overloopplaten en de ophanging van de hoogspanningskabels gedemonteerd. De laatste slechte plekken in de zijwand worden thans gelast en daarna kan het rijtuig worden afgelakt. Hiermee hopen we in 2014 weer een pareltje op de baan te krijgen!
  • Werk aan de koppelwagen vordert langzaam ; de dempers zijn opnieuw samengesteld en van het voorjaar hopen we de automatische koppeling weer op z’n plek te kunnen hangen, waarmee dit project eindelijk afgerond kan worden.
  • Tussen de inzetten door is er een begin gemaakt met het vervangen van het slechte plaatwerk van de mBDk van Plan U 121. Daarnaast zijn diverse schorten en andere dakdelen naar de straler gegaan om te laten stralen en spuiten.

Foto’s van de diverse werkzaamheden en ritten zijn te vinden in het fotoalbum. Tevens is er op de site meer info verschenen over de Plan W rijtuigen en de 455 in het bijzonder. Veel leesplezier!

Posted in Plan W, Werkplaats | Comments Off on Uit de werkplaats… deel 2

Uit de werkplaats…

De voorbereidingen voor Open Monumentendag 2013 en Amersfoort 150 jaar spoorstad zijn reeds in volle gang. Er wordt thans hard gewerkt in de werkplaats om nog voor die tijd diverse zaken toonbaar te krijgen.

Herstellen van plaatwerk Plan W 455

Van de recent verworven Plan W rijtuigen bleek de 50 84 21-37 455-6 het beste te zijn qua interieur en casco. Dit rijtuig wordt dan ook als eerste aangepakt. Slechte delen in het plaatwerk worden vervangen, het rijtuig krijgt een schilderbeurt en we hopen de eerste resultaten over 2 weken aan u te kunnen tonen.

Daarnaast wordt er druk gewerkt aan Gbs 21 84 150 0 501-8 welke vorig jaar uit Emmen is overgekomen. Deze zal tijdens Open Monumentendag als ‘onderhanden zijnd project’ worden getoond, om te laten zien wat een revisie zoal inhoud.

Posted in Plan W, Werkplaats | Comments Off on Uit de werkplaats…