Uit de werkplaats…

De voorbereidingen voor Open Monumentendag 2013 en Amersfoort 150 jaar spoorstad zijn reeds in volle gang. Er wordt thans hard gewerkt in de werkplaats om nog voor die tijd diverse zaken toonbaar te krijgen.

Herstellen van plaatwerk Plan W 455

Van de recent verworven Plan W rijtuigen bleek de 50 84 21-37 455-6 het beste te zijn qua interieur en casco. Dit rijtuig wordt dan ook als eerste aangepakt. Slechte delen in het plaatwerk worden vervangen, het rijtuig krijgt een schilderbeurt en we hopen de eerste resultaten over 2 weken aan u te kunnen tonen.

Daarnaast wordt er druk gewerkt aan Gbs 21 84 150 0 501-8 welke vorig jaar uit Emmen is overgekomen. Deze zal tijdens Open Monumentendag als ‘onderhanden zijnd project’ worden getoond, om te laten zien wat een revisie zoal inhoud.

This entry was posted in Plan W, Werkplaats. Bookmark the permalink.

Comments are closed.