VAM wagen 40 84 566 9 175

Om het toenemende VAM vervoer aan te kunnen en de oude voor-oorlogse luchtwagens te vervangen worden er in 1973 bij Fabrikavagona Kraljevo in Joegoslavie 30 vierassige wagens besteld als vervolg op de in 1970 bij Werkspoor bestelde wagens.

De wagen komt op 30-4-1975 als NS 20 84 057 8 125-2 P in dienst. Al gauw zijn er problemen met de draaistellen, waar scheurvorming bij de draagveerbout-uitsparingen optreed. Hiertoe worden latere series aangepast, de bestaande series ondergaan enkele constructie-wijzigingen.

Uiteindelijk doen de wagens dienst tot 1997, als wordt overgegaan op het Afzet Container Transport Systeem. De wagen wordt aan de VSM geschonken. Deze besluit in 2011 de collectie in te krimpen waarna de wagen in de collectie van de SHD wordt opgenomen. De bedoeling is om de wagen uiterlijk op te knappen en inzetbaar te krijgen op het hoofdnet.

Comments are closed.