Laatste nieuws 2412

Beste spoorliefhebber,

Helaas minder leuk nieuws dan dat wij hadden willen melden: Wegens een op het laatste moment door de SNCF aangekondigde viervoudiging van de aanschafprijs, heeft de SHD moeten afzien van de definitieve aankoop van de 2412.

Wij betreuren deze gang van zaken dan ook. Zeker gezien de hoeveelheid werk die er door de mensen binnen en buiten de SHD in gestoken is. Gezien de geplande investeringen in het overige SHD-materieel achten wij het echter niet verantwoord om dermate hoog bedrag aan uitbreiding van de collectie te besteden.

De mensen die een bedrag voor de aanschaf van de 2412 hebben gestort, zullen dit per omgaande teruggestort krijgen.

Niettemin zal de SHD inspanningen doen om in de toekomst materieel van Nederlands historisch belang in de collectie op te blijven nemen. Voor verdere informatie kunt u via de link “algemeen” boven in het menu contact opnemen met de SHD

Foto’s kunt u bekijken in het fotoalbum 2400

This entry was posted in Materieel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.